Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: História barov, typy barov, sortiment, pomôcky

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
1. História

- 1913 vznikli prvé koktailové bary
- 30. - 40. roky- vznik nových skupín miešaných nápojov
- 50. roky založenie IBA, ktorá registruje svetové koktailové skupiny miešaných nápojov, jednotné zásady prípravy a propozície súťaží. Podávame ich pre vzhľad, chuť, nižší alkoholický obsah a určíme a prezentujeme kultúrnosť konzumácie alkoholických nápojov.

Slovenská barmanská asociácia - SkBA

Je občianskym združením registrovaným na MV SR. Je to nepolitické dobrovoľné združenie pracovníkov nápojovej gastronómie, ale i sympatizujúcich s touto profesiou.
Vznikla 15.12.1994 ako nástupnícka organizácia Československej barmanskej asociácie, po rozpade ČSFR v roku 1993. Jej história sa začína písať už v roku 1987, kedy v dobe tvrdého socializmu sa zakladá združenie barmanov a nápojárov pod názvom Šejker Club, zakladateľom tohto združenia bol Bohumil Pavlíček. Po páde socializmu v roku 1990, sa registruje na MV ČSFR Československá brarmnaská asociácia a v tom istom roku bola prijatá ako 36 členská krajina IBA. Po rozpade republiky v r. 1993 sa CBA stáva nástupníckou organizáciou IBA. Nakoľko vtedajšie vedenie na Slovensku sa nezúčastnilo kongresu IBA vo Viedni, z členstva sme vypadli. O opätovné prijatie vstupu do IBA sme požiadali v roku 1996, kde sme sa prezentovali na kongrese IBA v Tokiu a v r. 1997 sme sa stali ako 42. členská krajina riadnym členom IBA.
SkBA je organizácia, ktorá je garantom odbornej prípravy pracovníkov gastronómie, organizátorom barmanských kurzov, súťaží, prezentácií. Spolupracuje s medzinárodnými i domácimi výrobcami.
V súčasnosti má 80 členov, pracuje v 3 sekciách. Na čele je riadiaci výbor, ktorý je volený na dobu 3 rokov.
Hodnotenie (1x):