Registrácia | Prihlásiť

Seminárna práca: Cestovný ruch v hierarchii hodnôt obyvateľstva

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
1. Cieľ ankety:
• zistiť záujem ľudí o cestovný ruch domáci aj zahraničný
• zistiť miesto turizmu v rebríčku hodnôt
• zistiť, do akej miery má obyvateľstvo podmienky pre turizmus, čo ho podporuje a čo obmedzuje
• zistiť percentuálny podiel výdavkov na cestovný ruch a rekreáciu
• zistiť, ktoré krajiny sú pre obyvateľstvo atraktívne z hľadiska cestovného ruchu a z akého dôvodu

2. Cieľová skupina:
• ľudia v produktívnom veku - obyvatelia prešovského a košického kraja

3. Postup pri vyplnení anketového lístka:
• Vypĺňanie ankety aj za ostatných členov domácnosti

4. Hypotézy:
• Predpokladám, že každý opýtaný účastník ankety už niekedy vycestoval do zahraničia
• Predpokladám, že turizmus sa v rebríčku hodnôt nachádza u obyvateľstva na 3. mieste
• predpokladám, že na turizmus vyčlení obyvateľstvo 20% financií
• predpokladám, že financie do veľkej miery obmedzujú obyvateľstvo v účasti na cestovnom ruchu a túžba po poznaní ju podporuje
• predpokladám, že obyvatelia by radi navštívili vzdialene (mimoeurópske) krajiny z dôvodu záujmu o krajinu, prírodu, či kultúru daného národa
Hodnotenie (0x):