Registrácia | Prihlásiť

Ekonomický plán: Biomasa, podnikateľský zámer

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady
Obnoviteľné zdroje energie stoja v strede pozornosti mnoho odborníkov, zaoberajúcich sa alternativnými zdrojmi energie. Bežné fosilné zdroje energie sú na pokraji vyčerpania, a preto musí ľudstvo počítať s ich úplnym vyhasnutím v blízkej budúcnosti.

Táto práca spočívá v prezentácii alternatívneho sposobu využitia energie prostrednictvom fytopaliv. Ak sa ľudstvo chce ďalej rozvíjať, musí mať zaistený dostatočný prísun energie. Využitie fytopaliv, ako ekologického druhu energie, v spojení so spaľovňami biomasy, predstavujú cestu, ako zaistiť tepelnú energiu večšine obyvateľov bez radikálneho poškodzovanie životného prostredia.

Cieľom tejto práce je prejednať o využití a spracovania fytomasy a fytopaliv, jako alternativního zdroje energie. V praktickej časti sa zaoberám konkrétnym ekonomickým zhodnotením a kalkuláciou v obore distribúcie ekokotolní a výroby drevených triesok ako vysoko výhrevného a kvalitného biopaliva.
Hodnotenie (0x):