Registrácia | Prihlásiť

Semestrálna práca: Základy komunikácie

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady
» rétorika ako špecifická oblasť rečovej komunikácie je známa už vyše 2000 rokov
» spoločnosť, veda a technika sa rozvíjajú nebývalým tempom (oveľa živšie kontakty medzi ľuďmi), vyššie nároky na komunikačný proces. Pozornosť sa sústreďuje na rečníctvo
» využívajú sa všetky možné a dostupné prostriedky na rýchle, pohotové informácie medzi ľuďmi. Je zvýšený záujem o ekonomizáciu a spresňovanie ústneho prejavu
» bez dobrej rečovej komunikácie nemôže fungovať žiadna vyspelá spoločnosť. Ukazuje sa, že dnes treba klásť väčší dôraz na rozvíjanie a zároveň skvalitňovanie takej komunikácie, kde dominuje schopnosť človeka hovoriť voľne, isto, kultúrne a kultivovane s väčším počtom ľudí, čiže rečniť
» cieľom súčasnej rétoriky i jej obsahom je rozvíjať umenie „dobre hovoriť “
» rečnícke umenie zostalo umením v pôvodnom zmysle slova, lebo dnes je vstave výrazne pôsobiť na city a rozum a dotýka sa všetkého čím človek žije

Hodnotu jazyka poznali už v dávnej minulosti, o čom svedčí nasledovná bájka, v ktorej reč je symbolizovaná jazykom ako pokrmom.
Hodnotenie (0x):