Registrácia | Prihlásiť

Štátnicové otázky: Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice

Skryť detaily | Obľúbený
Náhľady Náhľady Náhľady Náhľady
1. Trh a trhový mechanizmus. Trh v menovej ekonomike. Dopyt a krivka dopytu, zákon klesajúceho dopytu. Ponuka a krivka ponuky, zákon rastúcej ponuky. Trhová rovnováha, rovnovážna cena. Trhový mechanizmus a jeho fungovanie, trhové subjekty, trhová konkurencia. Nedokonalosti trhu a zásahy štátu do trhového mechanizmu. Úloha a funkcie vlády a trhu v novej ekonomike.

Trh v novej ekonomike
Moderná ekonomika sa zakladá na rozvinutej deľbe práce. Výrobcovia produkujú tovary pre iných výrobcov, či spotrebiteľov a navzájom sú prepojení prostredníctvom trhu. Trh je priestor, v ktorom si jednotlivé ekonomické subjekty vymieňajú výsledky svojej činnosti (statky), vrátane ich subjektívnych a objektívnych podmienok, t.j. súhrn rozličných nástrojov, foriem, mechanizmov a sociálno - ekonomických vzťahov, ktoré túto výmenu umožňujú.
Trh vznikol a vyvíjal sa ako výsledok vývoja tovarovej výroby a spoločenskej deľby práce. jednotlivé naturálne hospodárstva vyrábajúce len pre vlastnú spotrebu sa postupne začali špecializovať, dopĺňať, klesala ich sebestačnosť, rástla ich vzájomná závislosť a tým aj nevyhnutnosť výmeny výsledkov ich činností. Ekonomika rozlišuje naturálnu výmenu (statok za statok - problém nájsť vhodného kupcu a zhodnúť sa) a peňažnú výmenu (statky sa nevymieňajú priamo, ale prostredníctvom peňazí). Peniaze rozdeľujú priamy akt výmeny na predaj a kúpu, vynašli sa na uľahčenie hospodárskeho cyklu. Peňažné hospodárstvo je výkonnejšie ako naturálne.
Svetová ekonomika prechádza na prelome tisícročí procesom mnohých zmien, kde najdôležitejšia je globalizácia hospodárstva prejavujúca sa vo všetkých stránkach života spoločnosti a formovania novej ekonomiky. V novej ekonomike rastúca sila informácií a vedomostí radikálne mení spôsob komunikácie, obchod aj podnikanie. Základným javom novej ekonomiky je internet a elektronické obchodovanie (- znižuje náklady a teda aj finálnu cenu).
Hodnotenie (0x):