Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 637 | Str. 1 / 32


Uni / Názov projektu Kvalita
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0 %
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0 %
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0 %
Organizovanie (Podstata organizovania, Hlavné typy organizačných štruktúr)
100,0 %
Strategický manažment - vznik, definíca, vývoj až po súčasnosť
100,0 %
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0 %
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu
100,0 %
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0 %
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0 %
Čo znamená klanová kontrola? Prečo nemáme radi kontrolu?
100,0 %
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0 %
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0 %
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7 %
Nové prvky v riadení podnikateľských subjektov vo viackultúrnom prostredí
99,3 %
Racionalizácia ako faktor formovania poznatkov manažmentu v industriálnej spoločnosti - ako racionalizácia ovplyvňuje súčasný manažment
99,0 %
Strategické myslenie manažérov v podnikovej praxi
98,9 %
Porovnanie prístupov F.W. Taylora, H. Fayola a M. Webera pri formulácii zásad riadenia
98,9 %
Seminárna práca z Komunikácie v manažmente
98,8 %
Komunikačné zručnosti, komunikačný proces
98,6 %
Význam motivácie v ľudskom správaní (Motivácia na cieľ, k spoločenskej zodpovednosti a k empatii)
98,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: