Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 107 | Str. 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita
Matematická analýza I
95,5 %
Pojem matice, základné operácie s maticami, determinant matice
92,5 %
Matematika 1 - materiály ku skúške, vypracované otázky
92,3 %
Komplexné čísla, polynómy, algebrické rovnice
91,4 %
Komplexné čísla, polynómy, algebrické rovnice
90,6 %
Matematika - logika a teória množín, funkcie, limity, derivácie, neurčitý integrál
90,3 %
Matematika A - teória (Funkcia jednej reálnej premennej, Postupnosti, Limity funkcie...)
89,2 %
Matematika 1 - riešené a neriešené príklady
88,7 %
Matematika A - teória (ASYMPTOTY GRAFU FUNKCIE, LIMITA POSTUPNOSTI...)
87,7 %
Matematika 1 - prehľad vzorcov (1. Funkcia nákladov (cost function), 2. Funkcia príjmov (revenue function), 3. Funkcia zisku (profit function)...)
87,7 %
Matematika I - otázky na skúšku (54 vypracovaných otázok)
86,6 %
Matematika - definície a vety
86,5 %
Matematika - Matice a determinanty
86,2 %
Úvod do predmetu matematika 1
85,1 %
Vektory, matice, determinanty
84,5 %
Diferenciálne rovnice - vzorce príklady postup
83,9 %
Matematika I - príklady a skriptá
83,4 %
Príklady na limity funkcie L'Hospital
83,2 %
Matematika - testy na skúšku (Gaussova eliminačná metóda, matice, fukncie, definičný obor, intervaly...)
83,2 %
Derivácia a diferenciál funkcie
82,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: