Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 67 | Str. 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita
Matematika II - integrály, diferenciálne rovnice, diferenciálna geometria
88,9 %
Matematika 2 - priebeh funkcie a derivácia funkcie
86,3 %
Diferenciálne rovnice - zbierka príkladov
83,8 %
Diferenciálne rovnice - zbierka príkladov
83,8 %
Matematika - 2 skúška (funkcia, rovnica, diferenciálna rovnica, definičný obor funkcie...)
83,7 %
Zadania seminárnej práce z matematiky II - manažérstvo kvality produkcie
83,1 %
Matematika II. - príklady na skúšku (všetky testy a.r. 2008)
82,8 %
Matematika II - online skúška 2021 (množina, hmotnosť, objem, integrácia)
82,5 %
Semestrálna práca MAT2, funkcie viacerých premenných: lokálne extrémy funkcie, gradient fukncie, vektorova funkcia
82,5 %
Dvojné a trojné integrály - vypracované príklady
80,3 %
Matematika 2 (systémy diferenciálnych rovníc, funkcionálne postupnosti a rady, číselné rady)
79,7 %
Matematika 2 - 10 skúškových testov (úlohy aj riešenie)
79,4 %
Testy z predmetu - Matematika 2
78,0 %
Matematika II - komplet material (teória+príklady)
77,9 %
Matematika 2 - vypracované skúškové testy
77,6 %
Matematika II. - dvojné integrály
77,0 %
Študijný materiál na Matematiku 2
76,9 %
Matematika 2 - príklady
76,5 %
Matematika 2 - ťahák teória, 1. ročník externé
75,7 %
Matematika 2 - ťahák
75,4 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: