Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 191 | Str. 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0 %
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0 %
Seminárna práca na tému Medzinárodné organizácie
99,7 %
Vývoj teritoriálnej a komoditnej štruktúry ZO SR
99,7 %
Porovnanie brettonwoodskeho a kingstonského menového systému
99,6 %
OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
99,5 %
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2 %
GATT - Všeobecná dohoda o clách a obchode
98,6 %
Vstup firmy na zahraničný trh (Bio s.r.o. - výroba biopotravín)
98,5 %
Zahraničný obchod SR (Vývoj zahraničného obchodu, Komparatívne výhody slovenskej ekonomiky...)
98,2 %
Zahraničný obchod Slovenskej republiky
98,2 %
Zhodnotenie zahraničného obchodu s Maďarskou republikou
98,0 %
India a jej účasť v medzinárodnom - svetovom obchode
97,9 %
Rozvojové krajiny, problémy rozvojových krajín
97,8 %
Postavenie a rastúci význam Číny v SH
97,4 %
Zahraničný obchod Talianska a SR
97,2 %
Podnik v medzinárodnom obchode
96,9 %
Porovnanie brettonwoodskeho a kingstonského menového systému - seminárna práca
96,6 %
Zavedenie Eura na Slovensku
96,5 %
Zahraničný obchod Holandska
96,4 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: