Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 23 | Str. 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0 %
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0 %
Tržby za obchodno podnikateľské služby
97,2 %
Veľtrhy a výstavy - sieť firiem o.s. v SR
96,8 %
Odstraňovanie bariér obchodu s obchodnými službami v EÚ. Prístupový proces SR do EÚ týkajúci sa služieb a najmä obchodných služieb.
95,8 %
Firmy OPS so zahraničným a medzinárodným vlastníctvom pôsobiacim v Slovenskej republike
95,8 %
Úloha profesinálnych asociácií, združení, komôr a zväzov
92,4 %
Obchodno-podnikateľské služby - vypracované otázky
92,3 %
Firmy OPS so zahraničným a medzinárodným vlastníctvom - pôsobiace v Slovenskej republike
91,6 %
Konkurencieschopnosť v obchodno-podnikateľských službách a dôsledky pre ekonomiku Európskej únie
90,9 %
Trh informačných služieb a prebiehajúca finančná kríza
88,1 %
Tržby za obchodno-podnikateľské služby v SR podľa VÚC
80,0 %
Trh nehnuteľností
79,5 %
Obchodno podnikateľské služby
77,3 %
Firmy obchodno-podnikateľských služieb so zahraničným a medzinárodným vlastníctvom pôsobiacim v SR
75,5 %
Lízingový trh a prebiehajúca finančná a hospodárska kríza
73,8 %
Smernica o službách
73,4 %
Obchodno podnikateľské služby (80 otázok)
73,3 %
Obchodno podnikateľské služby - súhrn na skúšku
72,5 %
Smernica o voľnom pohybe tržieb a jej aplikácia
72,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: