Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 26 | Str. 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0 %
Vedenie ľudí, kritériá, ktoré ovplyvňujú výber riadiaceho prístupu
96,8 %
Organizačné správanie (komplet ťahák z knihy Organizačné správanie)
94,8 %
Organizačné správanie - Analýza spoločnosti Spirit, s.r.o.
90,3 %
Skupiny a tímy v organizácií
88,1 %
Organizácia - organizačné správanie, správanie sa v organizácii
85,9 %
Tímy v organizácii
84,8 %
Organizačné správanie (vypracované otázky)
83,4 %
Skripta z predmetu Organizačné správanie
83,1 %
Budovanie optimálnej firemnej kultúry - Predpoklad prosperity podniku
82,5 %
Referát na tému "Komunikácia"
82,0 %
Verbálna a neverbálna komunikácia
82,0 %
Organizačne správanie - motivácia
82,0 %
Seminárna práca - Komunikácia v manažmente
81,8 %
Osobnosť manažéra podniku
79,7 %
Organizačné správanie - vypracované otázky
79,5 %
Verbálna a neverbálna komunikácia
77,5 %
Pracovné skupiny
73,3 %
Organizačné správanie
72,5 %
Stres a jeho príčiny na pracovisku
70,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: