Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 18 | Str. 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita
Podstata priemyselnej revolúcie
97,1 %
Všeobecné hospodárske dejiny - Hospodárska situácia v Československu po prvej svetovej vojne
96,4 %
Špecifiká hospodárstva ČSR v medzivojnovom období
93,6 %
Všeobecné hospodárske dejiny
92,0 %
Procesy prebiehajúce v strednej a východnej Európe po 2. svetovej vojne
90,5 %
Osobitosti postavenia Nemecka vo svetovom hospodárstve - od histórie po rok 1945
90,0 %
Objavy a ich ekonomické dôsledky
89,8 %
Studená vojna a mierové iniciatívy v poslednej tretine 20. storočia
88,5 %
Japonsko ako hospodársky konkurent USA a západnej európy v 20. storočí
87,9 %
Zavedenie eura a jeho vplyv na HDP štátov eurozóny
85,7 %
Formovanie novej ekonomiky
74,4 %
Studená vojna a mierové iniciatívy 20.storočia
73,2 %
Zámorské objavy
73,1 %
Rôzne pohľady na zásahy štátu do ekonomiky pred veľkou depresiou a po veľkej depresii
71,5 %
Všeobecné hospodárske dejiny - Hlavné procesy prebiehajúce v 20. a 30. rokoch (téma č. 34)
71,3 %
Vplyv historických objavov na svetovú ekonomiku
69,0 %
Geografické objavy v 15 až 19. storočí z hľadiska vybraných krajín
68,0 %
Postavenie Anglicka a Francúzska na prelome 19. a 20. storočia
65,6 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: