Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 38 | Str. 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita
Základy komunikácie
95,2 %
Základy komunikácie - komunikácia
93,9 %
Prijímacie konanie a jeho etapy
90,0 %
Jednanie so zákazníkom
88,5 %
Gestikulácia - referát
88,2 %
Konflikt (vznik, príčiny, druhy, znaky, prejavy konfliktu)
87,7 %
Základy komunikácie
87,5 %
Spôsoby neverbálnej komunikácie - mimika, gestika, kinezita, posturika, proxemika, haptika
86,7 %
Komunikácia - Základy komunikácie
86,1 %
Základy komunikácie
85,5 %
Asertivita v komunikácií
83,9 %
Chyby pri posudzovaní osobností
83,8 %
Neverbálne prostriedky v komunikácií
83,4 %
Všetky prednášky z predmetu Základy komunikácie
80,2 %
Formy sociálnej komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia
77,8 %
Základy komunikácie
77,6 %
Zdeněk Jirotka - Saturnin
75,1 %
Základy komunikácie
74,2 %
Základy komunikácie
72,0 %
Význam komunikácie
71,1 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: