Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 206 | Str. 1 / 11


Uni / Názov projektu Kvalita
Charakteristika Porterovho modelu piatich konkurenčných síl
99,0 %
Teória informácií a ich úloha v manažmente
98,8 %
Štýl práce manažéra (základy manažmentu)
98,5 %
Behavioristická (neoklasická) škola manažmentu (Základy manažmentu)
98,4 %
Vzťahy so zákazníkmi - Customer Relationship Management
98,2 %
Úloha kontroly v manažmente, fázy a metódy kontroly
98,1 %
Priemyselné parky - platné zákonné predpisy o podpore zriaďovania
97,9 %
Systémový prístup k manažmentu, jeho podstata a význam
97,9 %
Charakteristika organizačnej kultúry - základy manažmentu
97,9 %
Význam personálneho zabezpečenia v priemyselných podnikoch
97,8 %
Transformácia japonského manažmentu
97,7 %
Moderná škola manažmentu (Rozhodovací prístup, Kvantitatívny prístup, Systémový prístup)
97,4 %
Existencia plánov a plánovanie organizácií
97,0 %
Skvalitnenie výberu pracovníkov prostredníctvom výberu pracovníkov
96,3 %
Rozhodovanie, metódy rozhodovania
95,8 %
Motivácia (motivačné faktory, teórie) - Základy manažmentu
95,7 %
Stavebníctvo a globalizácia
95,7 %
Komunikácia v organizácii
95,6 %
Krízový manažment a krízové plánovanie v SR
95,5 %
Typy manažérov a úloha manažmentu - seminárna práca
95,4 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: