Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 45 | Str. 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita
Daňová sústava SR a zdaňovanie subjektov - daň z príjmu FO a PO (príklad výpočtu daňového základu)
90,0 %
Finančná analýza podniku, ukazovatele finančného hospodárenia v konkrétnom podniku za 1 rok
90,0 %
Základné daňové kategórie a pojmy
88,1 %
Zakladanie podnikateľských subjektov v SR a EÚ
87,2 %
Základy podnikovej ekonomiky - Kalkulačný vzorec a jeho použitie (príklad výpočtu ceny výrobku podľa vzorca)
86,0 %
Náklady, rozlišovanie nákladov a výdavkov, druhy nákladov podľa rôznych hľadísk, výpočet celkových nákladov, priemerné náklady a popis grafu metódy zlomového bodu (BEP).
85,9 %
Majetok podniku a jeho členenie, oceňovanie
85,8 %
Základy podnikovej ekonomiky
85,8 %
Hospodárske zákony a ich vplyv na podnikateľské prostredie v slovenskej ekonomike
85,6 %
Kalkulácia nákladov - základy podnikovej ekonomiky
84,9 %
Podnik ako hospodárska jednotka, charakteristika podniku, typy podnikov, podnikový transformačný proces
84,8 %
Finančná analýza podniku
84,7 %
Transformačný proces - typy podnikov
84,5 %
Základné pojmy - podnik ako systém
84,4 %
Kalkulačný vzorec a jeho položky
83,9 %
Zákony ovplyvňujúce podnikanie v SR
83,8 %
Základy podnikovej ekonomiky - ťahák
83,0 %
Kalkulácie a rozpočtovníctvo - základy podnikovej ekonomiky
82,3 %
Spracovaná téma "Kalkulačný vzorec a jeho praktické použitie"
82,3 %
Čo je Súvaha - bilancia a aké sú jednotlivé súvahové položky. Na čo sa súvaha používa a aká je jej praktická aplikácia.
82,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: