Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 132 | Str. 1 / 7


Uni / Názov projektu Kvalita
Stabilizovaný zdroj - nevyhnutná súčasť každého meracieho, servisného a vývojárského pracoviska
95,3 %
Otázky ku skúške z predmetu ELEKTROTECHNIKA (strojárske technológie)
93,2 %
Vypracovaná skúška na predmet Elektrotechnika
91,5 %
Elektrotechnika - vypracované skúškové otázky
91,5 %
Elektrotechnika - merania, vypracované otázky
91,5 %
Elektrotechnika - meranie, meracie prístroje, mangetické pole...
90,3 %
Meranie odporov - Meranie korekčných charakteristík
90,3 %
Skriptá na predmet Elektrotechnika
89,8 %
Elektrotechnika - všeobecne (obvody, Ohmov zákon, polovodiče...)
89,1 %
Teória Elektrotechniky
88,0 %
Elektrotechnika (skenované poznámky)
86,9 %
Elektrika a elektrotechnika
86,2 %
Laboratórne práce z elektrotechniky
85,9 %
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Elektrotechnika
85,6 %
Základné obvodové princípy striedačov - rozdelenie podľa charakteru napájacieho zdroja a spôsobu komutácie
85,1 %
Ťahák na predmet Elektrotechnika
84,9 %
Meranie rýchlosti zvuku - protokol o laboratórnej úlohe
84,8 %
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
84,5 %
Elektrotechnika - testy
84,4 %
Meranie na polovodičových diódach - Elektrotechnika
83,7 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: