Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 588 | Str. 1 / 30


Uni / Názov projektu Kvalita
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0 %
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0 %
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0 %
Porovnanie letiska M.R.Štefánika a letiska Ostrava, a.s.
100,0 %
Obchodné rokovanie - príprava rokovania, fázy rokovania, hodnotenie výsledkov...)
100,0 %
Samohodnotenie hotela D pomocou metódy EFQM model excellence.
99,5 %
Sociálno-priestorová analýza okresu Hlohovec
98,5 %
Študijný odbor politológia na slovenských vysokých školách
98,5 %
Finančno ekonomická analýza spoločnosti Palma - Tumys a.s. Bratislava
97,2 %
Farmácia - história farmácie, vývoj farmácie vo svete a na našom území
97,0 %
The First Global Financial Crisis of the 21st Century
96,6 %
Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku
96,5 %
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SR
96,2 %
Hospodárske problémy krajín Tretieho sveta na príklade vybranej krajiny (ERITREA)
95,9 %
Finančná analýza ENGO - neprepracovaná
95,8 %
Podniková kultúra a identita firmy Baumax s. r. o.
95,2 %
Systém riadenia ľudských zdrojov
94,9 %
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2008
94,8 %
Politický systém Veľekj Británie
94,8 %
Vývoj cezhraničnej spolupráce a vytváranie Euroregiónov v Slovenskej republike
94,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: