Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 653 | Str. 1 / 133


Uni / Názov projektu Kvalita
Prví priekopníci, prvé filmové skupiny - dejiny filmu II.
100,0 %
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0 %
Financovanie verejnoprospešných subjektov
98,3 %
Filozofické a sociálne východiská edukácie
98,2 %
Finančný manažment vo verejnom sektore
98,2 %
Predmet, charakter, členenie sociológie
97,7 %
Poznámky, ktoré pomôžu pri skúške z predmetu Manažment
97,7 %
Elementárny hudobný inštrumentár (zobcová flauta)
97,3 %
Klasifikácia ako výsledok procesu hodnotenia
97,0 %
Identification and Religious Orientation of the Roma in the Slovak Republic
96,9 %
Metodológia sociálnych vied
96,5 %
Manažment platobného styku
96,3 %
Dejiny svetového divadla - humanizmus a renesancia v anglicku - VŠMU poznámky
95,8 %
Manažment (materiály na skúšku)
95,5 %
Alternatívne školstvo (pojem, kritéria delenia, najznámejšie alternatívne školy - školské systémy)
95,4 %
ANTIKA - Dejiny svetového divadla - VŠMU - komplet poznámky
95,4 %
Podnikové hospodárstvo - poznámky spracované podľa knihy
95,1 %
Politické systémy krajín západnej Európy
95,0 %
Úvod do sociálnej pedaogigky - poznámky
94,8 %
Dejiny svetového divadla, Ruská divadelná avantgarda, klasické poznámky VŠMU
94,8 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: