Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 053 | Str. 1 / 103


Uni / Názov projektu Kvalita
Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)
100,0 %
Hypotekárne úvery (Definovanie základných pojmov, Špecifiká hypotekárneho bankovníctva, Riziká hypotekárneho bankovníctva...)
100,0 %
Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania
100,0 %
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9 %
Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov
99,2 %
Umelá inteligencia v informačných systémoch
98,9 %
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8 %
Kalkulácie a rozpočty (prednáškay č.1 až č. 7)
98,2 %
Úvod do bayesových sietí - Introduction to Bayesian Belief Networks
98,1 %
Súdne inžinierstvo ako systémové technické znalectvo
98,0 %
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8 %
Využitie expertných systémov v praxi
97,8 %
Zmluva z Nice a Lisabonská zmluva
97,4 %
Prezentácia na tému Obnoviteľné zdroje energie
97,3 %
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
97,1 %
Osobnosť sociálneho pracovníka
96,9 %
Rozhodovacie tabuľky - rozhodovacia štruktúra (charakteristika, druhy rozhodovacích tabuliek, výpočty...)
96,8 %
Integrovaný manažérsky systém - top 50 stavebných firiem
96,7 %
Prezentácia na tému Internet ako nástroj konkurenčnej výhody
96,6 %
Diagnostika izolačných častí, Meranie činného odporu
96,4 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: