Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 098 | Str. 55 / 55


Uni / Názov projektu Kvalita
Zážitková výučba - hry
76,7 %
Zdvíhacie zariadenia - zadanie
48,6 %
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov Slovenskej republiky so Spojenými štátmi americkými
96,0 %
Žiadosť o poskytnutie dotácie
70,0 %
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
76,1 %
Zisťovanie názoru zákazníkov na nový produkt firmy - dotazník
69,2 %
Život v púšťach
67,8 %
Životné podmienky a zdravie
91,8 %
Životné prostredie - faktografické údaje
78,9 %
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - predaj nehnuteľnosti
68,3 %
Značky potrebné na zakreslenie potrubia
83,3 %
Znalecký posudok
65,3 %
Zobrazenie časových údajov z GPS signálu
77,8 %
Zobrazenie smútku - Estetika
81,9 %
Zosilnenie prvkov - technická správa
84,5 %
Zoznam stupníc na meranie zemetrasení
78,4 %
Zváranie - Základy výroby automobilov
98,0 %
Zvyšovanie zručnosti a digitálnej gramotnosti seniorov v obci
79,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: