Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 6 031 | Str. 1 / 302


Uni / Názov projektu Kvalita
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0 %
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0 %
Návrh technológie spájania súčiastok z plastu ultrazvukom
99,3 %
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1 %
Bardejov - história, kultúrne pamiatky a Bardejovské Kúpele
99,0 %
Architektúra procesora typu Intel Pentium 4
98,8 %
Psychologický profil ideálneho manažéra
98,3 %
Architektonické - staviteľské slohy, obdobia, hlavné znaky, charakteristika
98,1 %
Manažéri - vykonávatelia procesu manažmentu a vedenia ľudí
97,3 %
Obrábanie materiálu (šablóna) - sústruženie, frézovanie
97,1 %
Rodinné právo časť 2. (Charakteristika rodinného práva, Pramene rodinného práva, Rodičovské práva a povinnosti...)
96,9 %
Algoritmizácia a programovanie
96,9 %
Strategický marketing (podoby marketingových stratégii, prístupy tvorby cien...)
96,9 %
Občianske právo (Definícia občianskeho práva, Delenie občianskeho práva podľa slovenského práva, Delenie občianskeho práva podľa rímskeho práva...)
96,5 %
Zdroje financovania majetku podniku
96,4 %
Úver (definícia bankového systému, finančného trhu, úveru...)
96,4 %
Online analytical processing (OLAP)
96,2 %
Protokoly a sieťové architektúry - informatika
96,1 %
Emocionálna inteligencia (vymedzenie pojmu, aspekty emocionálnej inteligencie...)
95,9 %
Strategický marketing (charakteristiky, princípy, filozofia...)
95,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: