Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 6 076 | Str. 1 / 304


Uni / Názov projektu Kvalita
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0 %
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0 %
Návrh lepeného spoja plastových súčiastok (zadanie)
100,0 %
Gustáv Husák - generálny tajomník KSČ a prezident ČSSR
99,5 %
Návrh technológie spájania súčiastok z plastu ultrazvukom
99,3 %
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1 %
Bardejov - história, kultúrne pamiatky a Bardejovské Kúpele
99,0 %
Architektúra procesora typu Intel Pentium 4
98,8 %
Edvard Beneš - prezident, politik, diplomat, právnik, filozof...
98,5 %
Nezamestnanosť (chrakteristika nezamestnanosti, história nezamestnanosti, typy nezamestnanosti...)
98,5 %
Psychologický profil ideálneho manažéra
98,3 %
Architektonické - staviteľské slohy, obdobia, hlavné znaky, charakteristika
98,1 %
Banková sústava Československej a Českej republiky
97,9 %
Obchodné spoločnosti (104 vypracovaných otázok)
97,5 %
Dopyt a ponuka (charakteristiky a typy dopytu, charakteristiky a druhy ponuky...)
97,4 %
Inovácie (charakteristika, členenie, tvorivý manažér...)
97,4 %
Marketing (charakteristika, ciele, marketingový mix...)
97,4 %
Klement Gottwald - komunistický politik a prvý komunistický prezident Československa
97,4 %
Štýly vedenia ľudí (charakteristika, typy, etické vedenie, vedúci manažér...)
97,4 %
Mzda B - charakteristiky pojmu mzda, mzdový systém podniku, politika odmeňovania...
97,4 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: