Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 6 046 | Str. 1 / 303


Uni / Názov projektu Kvalita
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0 %
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0 %
Návrh technológie spájania súčiastok z plastu ultrazvukom
99,3 %
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1 %
Bardejov - história, kultúrne pamiatky a Bardejovské Kúpele
99,0 %
Architektúra procesora typu Intel Pentium 4
98,8 %
Nezamestnanosť (chrakteristika nezamestnanosti, história nezamestnanosti, typy nezamestnanosti...)
98,5 %
Psychologický profil ideálneho manažéra
98,3 %
Architektonické - staviteľské slohy, obdobia, hlavné znaky, charakteristika
98,1 %
Banková sústava Československej a Českej republiky
97,9 %
Obchodné spoločnosti (104 vypracovaných otázok)
97,5 %
Personalistika, personálna práca, personálna politika, riadenie ľudských zdrojov...
97,4 %
Mzda B - charakteristiky pojmu mzda, mzdový systém podniku, politika odmeňovania...
97,4 %
Manažéri - vykonávatelia procesu manažmentu a vedenia ľudí
97,3 %
Obrábanie materiálu (šablóna) - sústruženie, frézovanie
97,1 %
Motivácia zamestnancov (charakteristika pojmu motivácia, charakteristika motivačného založenia, sedem pravidiel motivácie podľa Plamínka...)
96,9 %
Rodinné právo - chakrakteristiky a znaky rodinného práva, zákon o rodine...
96,9 %
Algoritmizácia a programovanie
96,9 %
Podniková kultúra (charakteristika, funkcie, typy...)
96,9 %
Rodinné právo časť 2. (Charakteristika rodinného práva, Pramene rodinného práva, Rodičovské práva a povinnosti...)
96,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: