Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 417 | Str. 1 / 21


Uni / Názov projektu Kvalita
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0 %
Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov
100,0 %
Vybrané aspekty práce asistenta učiteľa v špeciálnom školstve
100,0 %
Analýza konkurencie firmy a jej vplyv na úspešnosť podniku
100,0 %
Regionálna ekonómia a rozvoj - Audit zdrojov obce Ťahanovce
100,0 %
Sociálno - politické názory Tomáša Akvinského
99,2 %
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5 %
Analýza moderných riadiacich systémov
98,0 %
Cestovný ruch - Vodná nádrž Domaša
97,5 %
Starí ľudia v dnešnej spoločnosti
97,4 %
Postklasický film a jeho tendencie
97,1 %
Drogová problematika, prevencia
97,1 %
Návrh mosta mostového žeriavu
96,8 %
Kliešte a ich zdravotný dopad na človeka
96,2 %
Vstup na zahraničný trh - prípadová štúdia z medzinárodného obchodu
96,0 %
Elektronické bankovníctvo - peniaze a bankovníctvo
96,0 %
Doplnkové dôchodkové poistenie
95,9 %
Hypotekárne bankovníctvo Tatra banky - návrhy na zlepšenie hypotekárneho bankovníctva
95,8 %
Motivácia pracovníkov
95,5 %
Rómska problematika
95,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: