Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 4 705 | Str. 1 / 236


Uni / Názov projektu Kvalita
Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo
100,0 %
Semestrálna práca zo základov počítačov - Svet harddiskov
100,0 %
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0 %
Pohyb kurzu domácej meny na infláciu, platobnú bilanciu, zahraničný obchod a úrokovú mieru
100,0 %
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0 %
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0 %
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0 %
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0 %
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0 %
Pracovná sila, motivácia k práci a produktivita práce
100,0 %
Reklama ako informačné médium (Marketingová komunikácia a reklama, Média a informácie, Etika v reklame)
100,0 %
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0 %
Mediálna analýza - Kauza Hedviga Malinová v období 1. november - 31. december 2007 v slovenských denníkoch
100,0 %
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0 %
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0 %
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0 %
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0 %
Stroje a zariadenia pre obrábanie vysokotlakovým prúdom vody
100,0 %
Pracovná sila a motivácia k práci, produktivita práce
100,0 %
Možnosti tvorby a implementácie elektronického obchodu
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: