Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 8 102 | Str. 1 / 406


Uni / Názov projektu Kvalita
Postupnosť posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
100,0 %
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0 %
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0 %
Kulty a sekty - charakteristika, nábor, manipulácia...
100,0 %
Rakúsko (Seminárna práca z predmetu Trh práce a politika zamestnanosti)
100,0 %
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0 %
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0 %
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0 %
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0 %
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0 %
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0 %
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0 %
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0 %
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0 %
Novinárske dielo spisovateľa, učiteľa, novinára a vydavateľa Daniela Gabriela Licharda
100,0 %
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0 %
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0 %
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0 %
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0 %
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: