Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 8 102 | Str. 2 / 406


Uni / Názov projektu Kvalita
Bolesť - všeobecná definícia, typy bolesti, analgetiká
100,0 %
Rakúsko (Seminárna práca z predmetu Trh práce a politika zamestnanosti)
100,0 %
Lokálne distribučné systémy a internacionalizácia maloobchodu
100,0 %
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0 %
Organizovanie (Podstata organizovania, Hlavné typy organizačných štruktúr)
100,0 %
Daňové raje (Charakteristika, klasifikácia a špecializácia daňových rajov...)
100,0 %
Spotrebné dane (spotrebné dane a ich správa, delenie spotrebných daní...)
100,0 %
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0 %
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0 %
Kulty a sekty - charakteristika, nábor, manipulácia...
100,0 %
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0 %
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0 %
Distribučné systémy a logistika (Distribučné kanály, ich funkcie a klasifikácia, Projektovanie distribučného kanála...)
100,0 %
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0 %
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0 %
Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce
100,0 %
Rok 1992 - Významný rok pre česko-slovenské vzťahy
100,0 %
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0 %
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0 %
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: