Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 464 | Str. 1 / 74


Uni / Názov projektu Kvalita
Vybrané kapitoly z ekonomiky územnej verejnej správy
100,0 %
Sociálna politika I. (základné pojmy, sociálne správanie, prvotná akumulácia kapitálu...)
100,0 %
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0 %
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0 %
Analýza multivariačních dat v taxonomii (fenetické metody): Karol Marhold a Jan Suda
100,0 %
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0 %
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0 %
Molekulová biológia - Vysokoškolské učebné texty - Eva Mišúrová a Peter Solár
100,0 %
Zbierka úloh z fyziky - Quido Jackuliak a kolektív - Žilinská univerzita 2002
100,0 %
Zakladné zložky životného prostredia a environmentálne rizikové faktory
100,0 %
Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)
100,0 %
Základy politológie - Úvod do teórie politiky
99,2 %
Matematická analýza II. (zbierka príkladov)
98,9 %
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9 %
Základy farmakológie pre nelekárske odbory
98,8 %
De Deo creatore - dogmatická teológia II.
98,6 %
Úvod do štúdia na vysokej škole - skriptá
98,6 %
Projektový manažment - pracovný materiál
98,5 %
Finančná analýza a ciele firmy - skriptá
98,5 %
Podnikové informačné systémy a databázy
98,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: