Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 455 | Str. 1 / 73


Uni / Názov projektu Kvalita
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0 %
Vybrané kapitoly z ekonomiky územnej verejnej správy
100,0 %
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0 %
Molekulová biológia - Vysokoškolské učebné texty - Eva Mišúrová a Peter Solár
100,0 %
Teória riadenia tepelných sústav (Úvod do riadenia procesov)
100,0 %
Sociálna politika I. (základné pojmy, sociálne správanie, prvotná akumulácia kapitálu...)
100,0 %
Zakladné zložky životného prostredia a environmentálne rizikové faktory
100,0 %
Zbierka úloh z fyziky - Quido Jackuliak a kolektív - Žilinská univerzita 2002
100,0 %
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0 %
Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)
100,0 %
Manažerská komunikácia od doc.Ing. Ľudmila NAGYOVÁ, PhD.
100,0 %
Elektrotechnológia - skriptá (ÚVOD DO ELEKTROTECHNOLÓGIE, KVALITA VÝROBKOV A SLUŽIEB, ZLEPŠOVANIE PROCESOV...)
100,0 %
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0 %
Analýza multivariačních dat v taxonomii (fenetické metody): Karol Marhold a Jan Suda
100,0 %
Počítačové siete (Prevádzka počítačov v praxi, Architektúra, návrh a realizácia sietí, Úvod do operačných systémov...)
100,0 %
Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
100,0 %
Manažérska komunikácia (efektívna komunikácia, verbálna kominikácia, neverbálna komunikácia, komunikácia na pracovisku, vyjednávanie...)
100,0 %
Základy politológie - Úvod do teórie politiky
99,2 %
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9 %
Matematická analýza II. (zbierka príkladov)
98,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: