Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 684 | Str. 1 / 35


Uni / Názov projektu Kvalita
Zhodnotenie odpisovania a obnovy dlhodobého majetku podniku
100,0 %
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0 %
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0 %
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0 %
Segmentácia klientov v banke - Bank client segmentation
100,0 %
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana ako catch-all party
100,0 %
Komparácia daní z príjmov fyzických osôb vybraných štátov Európskej únie
100,0 %
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnou leukémiou v terminálnom štádiu
100,0 %
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0 %
Riziko zadnej časti palivového cyklu a nuklidové zloženie paliva reaktorov
100,0 %
Alternativní zdroje energie pro záhradní a rekreační domy
100,0 %
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0 %
Využitie neuronových sietí na hodnotenie spoľahlivosti technických systémov
100,0 %
Údržba strojného parku v lome Vechec (Práca prezentuje údržbu strojného parku v lome Vechec, ktorý sa zaoberá ťažbou kameňa.)
100,0 %
Možnosti a trendy vývoja informačnych systémov v cestnej doprave
100,0 %
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0 %
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0 %
Systém pre podporu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
100,0 %
Ponuka systémov e-personalistiky (riadenie ľudského kapitálu)
100,0 %
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: