Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 911 | Str. 1 / 46


Uni / Názov projektu Kvalita
Dejiny svetového divadla - Renesancia a barok v Taliansku a španielsku - komplet VŠMU poznámky
100,0 %
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0 %
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0 %
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0 %
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0 %
Cytológia náuka o bunkách - stavba buniek, rozmnožovanie buniek, štruktúra DNA a prepis genetickej informácie
100,0 %
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0 %
Sociálna politika - Úvod do sociálnej politiky, Historický vývoj sociálnej politiky, Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku (interný študijný material)
100,0 %
Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
99,9 %
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2 %
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9 %
Konštruktívna geometria - offline html stránka
97,9 %
Dejiny vedy a techniky - html offline stránka
97,8 %
Technické materiály - drevo (spracovanie dreva, fyzikálne a mechanické vlastnosti, použitie a uplatnenie)
97,8 %
Účtovníctvo B - študijný materiál
95,9 %
Študijný materiál ku skúške z predmetu Rodinné právo
95,9 %
Učtovníctvo a dane právnických osôb - UDPO
95,8 %
Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore
95,8 %
Pedagogika voľného času
95,8 %
Sociálna práca v treťom sektore
95,7 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: