Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 911 | Str. 2 / 46


Uni / Názov projektu Kvalita
Sociálna práca v treťom sektore
95,7 %
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
95,5 %
Sociálna patológia
95,1 %
Základy sociológie
95,1 %
Dejiny divadla O. G. Brocketa, celá kniha, SCAN na štúdijné účely
95,1 %
Biometeorológia - priebežný test, prezentácia, elaborát, zborník prác SHMÚ
94,7 %
Integrovaná rastlinná výroba
94,1 %
Vypracované testové otázky z personálneho manažmentu
94,0 %
Študijný materiál z predmetu Strategický marketing
94,0 %
Mikroekonómia - Okruhy otázok + vypracované otázky na skúšku
93,9 %
Mikroekonómia I - prezentácie, skriptá, poznámky, ťaháky, testy, príklady
93,7 %
Biochémia výživy ľudí - všetko (testy 1. , 2. , 3. ČS , skúška, učebné podklady, prednášky)
93,2 %
Rodová rovnosť - Diskriminácia na trhu práce
93,0 %
Vypracované otázky z předmětu Podnikanie v doprave
93,0 %
Makroekonomická analýza - prehľad základných modelov ekonomického rastu
93,0 %
Biotechnika krajinnej zelene (študijné materiály, skrátena verzia skrípt)
92,9 %
Sociálna filozofia II. - podklady ku štátniciam
92,7 %
Sociálna filozofia I. - podklady ku štátnicam
92,4 %
Vypracované otázky na skúšku - systémy odmeňovania
92,3 %
Ekonomika vereného sektora - vypracované otázky a ťahák
92,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: