Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 343 | Str. 1 / 68


Uni / Názov projektu Kvalita
Agrohydrológia - vypracované otázky, (zápočet + skúška)
95,8 %
Linguistic characterology / characteristics
95,1 %
Organizačné správanie (komplet ťahák z knihy Organizačné správanie)
94,8 %
Obchodné právo (Pojem, vývoj a pramene obchodného práva, Systém obchodného práva, Právne formy podnikania...)
93,4 %
Vypracované maturitné otázky z predmetu Slovenský jazyk a literatúra
92,3 %
Obchodno-podnikateľské služby - vypracované otázky
92,3 %
Dynamika, kinematika, hydrostatika, hydrodynamika - základy technických vied
92,3 %
Ťahák na Ekonómiu - preklad do Anglického jazyka a vysvetlenie pojmov
92,3 %
Úvod do marketingu a marketingového manažmentu
91,9 %
Regionálna veda, teoretické východiská, predmet skúmania
91,8 %
Kľúčové kompetencie technických predmetov I. - zkrácená verze - tahák
91,4 %
Podnikové financie - rozdelenie a charakteristika
91,3 %
Pravek (Antropogenéza, Archeologická prospekcia, Datovanie, Funkčná analýza archeologických prameňov...)
91,3 %
Výrobné technológie - Druhy tepelného spracovania a priebeh teplôt v závislosti na čase
91,3 %
English for Business studies - key
91,2 %
Základy manažmentu - ťahák, vypracované otázky a testové zadania
91,2 %
Podniková ekonomika - vypracované otázky vo forme ťaháku
90,8 %
Riadenie kvality (definícia kvality, Paretova analýza, terminológia...)
90,8 %
Technológia výroby organických materiálov
90,4 %
Ťahák na Výrobné stroje a zariadenia
90,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: