Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 65 | Str. 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita
Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010 (Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky)
100,0 %
Genetika mikroorganizmov - všetko + semestrálna práca na tému vírusy
95,5 %
„Working Party on COMPETITIVENESS AND GROWTH“ - Návrh Smernice o službách na vnútornom trhu
92,8 %
Itinerár zájazdu - Island - krajina ohňa a ľadu
91,0 %
Dejiny svetového divadla - ANTIKA - tragédia Peržania - Aischylos - VŠMU
90,1 %
Protokol č.2 na predmet Hygiena potravín
89,8 %
Počítačová podpora inžinierskych činnosti - skúška
89,7 %
Príprava výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
89,6 %
Protokoly z biofyzikálnej chémie
89,5 %
Metódy zisťovania neotektonických pohybov vysokohorskej oblasti
89,1 %
Adresár mimovládnych organizácii v meste Rimavská Sobota
88,5 %
Správa z odbornej praxe v podniku Tauris Nitria
88,3 %
Semestrálny projekt Štatistika B - štatistická analýza volebných výsledkov
87,7 %
Organizácia a financovanie pohybových aktivít detí a mládeže
87,1 %
Sociálna antropológia - vypracované otázky
85,4 %
Výrobná logistika (cvičenia 2-10)
83,5 %
Vypracované zadania z Tovaroznalectva
83,4 %
Šablóna pre diplomovú alebo bakalársku prácu
82,5 %
Hodnotenie kvality policajnej organizácie pomocou modelu EFQM
82,0 %
Rešerš - Komunikácia (mobilný telefón)
81,7 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: