Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 32 | Str. 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita
Medzinárodné porovnanie vzdelania vybraných krajín
100,0 %
Elektronický spôsob zabezpečenia motorového vozidla proti odcudzeniu
100,0 %
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0 %
Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy
100,0 %
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0 %
Vývoj leteckej akrobacie a jej vplyv na organizmus človeka
100,0 %
Podnikateľský plán Šandalská chalúpka
98,0 %
Vplyv bossingu na zdravie zamestnanca
98,0 %
Návrh zlievarne pre kusovú výrobu odliatkov z hliníkových zliatin
96,2 %
Marketingový prieskum trhu v konkrétnej firme
95,2 %
Marketingová komunikácia
94,0 %
Deti proti fajčeniu (preventívny program)
93,9 %
Seminárna práca na tému Kapitálovy trh
93,4 %
Hodnotenie kvality životného prostredia mesta Lipany - HKŽP - seminárna práca
92,3 %
Sociálna rola manažéra v pracovnom kolektíve
91,4 %
Štatistický projekt, štatistika
90,8 %
Evidencia skladových zásob firmy Bonbon (databázové systémy)
90,2 %
Nákupné správanie sa spotrebiteľov
89,8 %
Pedagogická prax očami cvičného učiteľa
87,7 %
Prevencia drogových závislostí - aktivita
87,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: