Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 385 | Str. 1 / 20


Uni / Názov projektu Kvalita
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0 %
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0 %
Modelovanie kognitívnych procesov so zameraním na videnie
100,0 %
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0 %
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0 %
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0 %
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0 %
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0 %
Význam racionálnej výživy a pohybovej aktivity v zdravom spôsobe života
100,0 %
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0 %
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0 %
Štúdium vybraných kompozitných návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
100,0 %
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0 %
Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia
100,0 %
Analýza nákladov a tržieb v nepravidelnej osobnej doprave v podniku SAD
100,0 %
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0 %
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0 %
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0 %
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0 %
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: