Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 43 | Str. 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita
Inžinierska geometria - riešené zadania
83,3 %
Konštruktívna geometria - domáce úlohy
80,2 %
Mikroštruktúry ku predmetu - Náuka o materiáli 1
76,2 %
Koláže k predmetu Konštrukcie pozemných stavieb
75,9 %
Skladba stropu, vetranie, rímsy - náčrty
72,5 %
A4 + pečiatka - tvorba technickéj dokumentácie
70,7 %
Kompozícia a farba v architektúre - Farebná škála (žltá)
70,6 %
Biologická čistička odpadových vôd - obrázková schéma
70,2 %
Základy konštruovania - prípravok
69,0 %
Základy konštruovania - napínací mechanizmus
68,8 %
Rôzne technické výkresové bloky pre AutoCAD
68,7 %
Logistika - kresba schémy skladu
68,3 %
Somatografia - postava človeka - technický výkres - prispôsobovanie pracovného prostredia
67,0 %
Bezpečnostné značky ADR a RID - pomôcka pre jednotky požiarnej ochrany
66,8 %
Technický výkres - Hriadeľ
66,7 %
Mriežka na Základy architektúry a staviteľstva
66,6 %
Motýľ v prírode - fotka
66,2 %
Inžinierska geometria (zadania)
65,7 %
Manažment projektov (gant diagram)
64,0 %
Biologická čistička odpadových vôd
63,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: