Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 45 | Str. 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita
3D a 2D
48,4 %
A4 + pečiatka - tvorba technickéj dokumentácie
70,7 %
Aparatúra - organika
50,4 %
Aparatúra - organika 2
50,7 %
Aparatúra - organika 3
50,7 %
Aparatúra - organika 4
50,7 %
Bezpečnostne značky ADR a RID
51,4 %
Biologická čistička odpadových vôd
63,9 %
Biologická čistička odpadových vôd - obrázková schéma
70,2 %
Hranol
47,8 %
Hriadeľ
49,0 %
Inžinierska geometria - riešené zadania
83,3 %
Inžinierska geometria (zadania)
65,7 %
Koláže k predmetu Konštrukcie pozemných stavieb
75,9 %
Kompozícia a farba v architektúre - Farebná škála (žltá)
70,6 %
Konštruktívna geometria - domáce úlohy
80,2 %
Logistika - kresba schémy skladu
68,3 %
Manažment projektov (gant diagram)
64,0 %
Mikroštruktúry ku predmetu - Náuka o materiáli 1
76,2 %
Motorové vozidlá 3 obrázky
40,1 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: