Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 239 | Str. 1 / 62


Uni / Názov projektu Kvalita
Protokol z merania - Osvetlenosť: Monitoring a diagnostika
96,0 %
Vyhodnotenie meteorologických údajov z regionálnych staníc vo Zvolenskej kotline a okolí Zadanie č.3
95,6 %
Technické materiály - hodnotenie mikroštruktúry
94,6 %
Ťahová skúška - skúšky vlastností plechov používaných v automobilovej výrobe
94,5 %
Strojárska metrológia - komplet zadania
94,0 %
Strojárska metrológia - Zadanie č. 2 - Dĺžkové meranie základné
93,5 %
Štyri labáky z fyziky 2 (kontrola voltmetra, gradácia kondenzátora, vektor intenzity zemského magnetického poľa, polomer krivosti šošovky)
92,3 %
Strojárska metrológia (všetky zadania z cvičení a materiály na skúšku)
92,3 %
Meranie a diagnostika výrobkov - vypracované zadania
92,3 %
Určenie koeficientu dynamickej viskozity telieskovými viskozimetrami
91,8 %
Náuka o materiály - vypracované zadania
90,6 %
Technologický postup na výrobu odliatku
90,6 %
Posúdenie kvality reprofilačnej malty
90,3 %
Meranie odporov - Meranie korekčných charakteristík
90,3 %
Logické obvody - laboratórne cvičenie č. 3
89,8 %
Vodomery (Základné rozdelenie, Rozdelenie podľa vyhotovenia...)
89,6 %
Meranie teplotného koeficientu elektrického odporu od teploty
89,5 %
Meranie koeficientu šmykového trenia (protokol z laboratórneho cvičenia č. 1)
89,5 %
Laboratórne cvičenia z predmetu fyzika 1 a 2
89,3 %
Meranie odporov v jednosmernom obvode
89,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: