Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 143 | Str. 2 / 158


Uni / Názov projektu Kvalita
Životný cyklus projektu (seminárna práca) + Organizovanie podujatia (semestrálna práca)
100,0 %
ŠTÁTNY ROZPOČET SR, JEHO ŠTRUKTÚRA A POROVNANIE S ČR V ROKOCH 2017 A 2018
100,0 %
Kurz meny a odhad vývoja na základe faktorov vplývajúcich na kurz
100,0 %
Konštrukčné ocele ušľachtilé triedy 15 - Seminárna práca - Náuka o materiáloch
100,0 %
Analýza pôsobenia vybraného podniku v medzinárodnom prostredí a poziciovania jeho produktov na trhu
100,0 %
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9 %
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8 %
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5 %
Vývoj verejnej správy na Slovensku do roku 1918
99,5 %
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5 %
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika
99,5 %
Potravinová bezpečnosť - nástroj protekcionizmu
99,5 %
Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu
99,4 %
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4 %
Využitie a rastúci význam predaja cez internet
99,4 %
Nové prvky v riadení podnikateľských subjektov vo viackultúrnom prostredí
99,3 %
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2 %
Európska nadácia pre manažérstvo kvality (EFQM) - Integrované Systémy Riadenia
99,2 %
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2 %
Vplyv poľnohospodárstva na rozvoj regiónov SR
99,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: