Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 110 | Str. 2 / 156


Uni / Názov projektu Kvalita
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9 %
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8 %
Potravinová bezpečnosť - nástroj protekcionizmu
99,5 %
Vývoj verejnej správy na Slovensku do roku 1918
99,5 %
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5 %
Seminárna práca na tému Rozpočtová politika z predmetu Hospodárska politika
99,5 %
Charakteristika, obsah a úlohy finančného manažmentu a úlohy finančného manažera v poľnohospodárskom podniku
99,5 %
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4 %
Využitie a rastúci význam predaja cez internet
99,4 %
Historický vývoj manažmentu a hlavné teórie manažmentu
99,4 %
Nové prvky v riadení podnikateľských subjektov vo viackultúrnom prostredí
99,3 %
Vplyv poľnohospodárstva na rozvoj regiónov SR
99,2 %
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2 %
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2 %
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Európe - Princípy techník pre obnoviteľné zdroje energie
99,1 %
Komparácia Belgicka a Slovenska v zahraničnom obchode
99,0 %
Kohézna politika (seminárna práca z predmetu Európska únia)
99,0 %
Pneumatické systémy v strojárenskej výrobe
98,8 %
Teória informácií a ich úloha v manažmente
98,8 %
Devízové trhy ako súčasť medzinárodných trhov
98,7 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: