Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 561 | Str. 1 / 129


Uni / Názov projektu Kvalita
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0 %
Vývin poňatia manažmentu (HLAVNÉ KONCEPCIE MANAŽMENTU NA ZÁPADE, JAPONSKÝ MANAŽMENT)
100,0 %
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0 %
Riziko zadnej časti palivového cyklu a nuklidové zloženie paliva reaktorov
100,0 %
Bezpečnosť čipových kariet (Špecifikácia), Bezpečnosť počítačových systémov
100,0 %
Činitele pracovnej motivácie a aktivácie jednotlivca a kolektívu
100,0 %
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0 %
Štúdium vybraných kompozitných návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
100,0 %
Materiály pre stavbu strojov a zariadení v kozmickom priemysle
100,0 %
Moderné organizačné štruktúry riadenia podnikov (firiem)
100,0 %
Informačný systém lekárne - softvérové inžinierstvo
100,0 %
Pracovná sila a motivácia k práci, produktivita práce
100,0 %
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0 %
Návrh opatrení na zefektívnenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v podniku xyz, s. r. o.
100,0 %
Analogová technika - počítačová cvičení (MICROCAP, PSPICE, SNAP)
100,0 %
Vznik samostatne zárobkovej činnosti s využitím podpory v zmysle §49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
99,9 %
Výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania - V.O.S. a družstvo
99,5 %
Analýza ohrozenia pri práci s drevoobrábacími strojmi - Bezpečnosť práce
99,5 %
Servopohony nastavenia parametrov dvojvýstredníkoveho lisu
99,4 %
Pružnosť Pevnosť skúška Ivanková 2022 + scan Pružnosť a plasticita v stavebníctve 1
99,1 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: