Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 783 | Str. 1 / 90


Uni / Názov projektu Kvalita
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0 %
Implementácia SMK podľa ISO 9001:2000 v podmienkach organizácie ALOSEC, s.r.o.
100,0 %
Systémy manažérstva kvality: Základy a slovník (ISO 9000: 2005), Quality management systems: Fundamentals and vocabulary (ISO 9000: 2005)
100,0 %
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0 %
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0 %
História personálneho manažmentu - seminárna práca z predmetu personálny manažment
100,0 %
Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU
100,0 %
Ovplyvňovanie, presvedčovanie a zmena postojov v organizácií
100,0 %
Spracovanie problematiky riadenia v oblasti asynchrónnych motorov
100,0 %
Rakúsko (Seminárna práca z predmetu Trh práce a politika zamestnanosti)
100,0 %
História vzdelávania - manažment celoživotného vzdelávania
100,0 %
Tvorba, rozdelenie a užitie národného príjmu (Makroekonómia)
100,0 %
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0 %
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0 %
Elektronický spôsob zabezpečenia motorového vozidla proti odcudzeniu
100,0 %
Chyby zvarových spojov, kontrola zvarových spojov, tepelné spracovanie zváraných konštrukcií
99,8 %
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8 %
Rozdelenie a označovanie ocelí podľa STN EN 10027
99,8 %
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8 %
Extrémizmus a extrémistické skupiny (Extrémizmus, Definícia pojmov, Členenie, Zákon...)
99,6 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: