Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 834 | Str. 1 / 42


Uni / Názov projektu Kvalita
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0 %
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0 %
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0 %
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0 %
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0 %
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8 %
Dejiny štátu a práva na území Slovenska - I.časť
99,7 %
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7 %
Dejiny štátu a práva na území Slovenska - výcuc
99,5 %
Archeológia v Balneologickom múzeu v Piešťanoch
99,5 %
Harm reduction v Slovenskej a Českej republike
99,4 %
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4 %
Nelátkové závislosti WHO - vypracované otázky
99,2 %
Gorbačova perestrojka a glasnosť - Zánik ZSSR
99,2 %
Technologickosť konštrukcie z hľadiska montáže
98,9 %
Význam supervízie počas študentskej praxe
98,6 %
Motivácia a stimulovanie zamestnancov
98,0 %
Poruchy zmyslového a motorického aparátu a ich vplyv na vývin dieťaťa
97,9 %
SOCIÁLNY PRACOVNÍK V PSYCHOTERAPII
97,5 %
Firmu robia úspešnou úspešní ľudia
97,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: