Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 6 323 | Str. 1 / 317


Uni / Názov projektu Kvalita
Pracovné prostredie - bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
100,0 %
Návrh lepeného spoja plastových súčiastok (zadanie)
100,0 %
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0 %
Ultrazvukový snímač vzdialenosti - Semestrálny projekt I (Priemyselné Inžinierstvo)
100,0 %
Pracovná sila, motivácia k práci a produktivita práce
100,0 %
Zakladné zložky životného prostredia a environmentálne rizikové faktory
100,0 %
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0 %
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0 %
Porovnanie letiska M.R.Štefánika a letiska Ostrava, a.s.
100,0 %
Alternativní zdroje energie pro záhradní a rekreační domy
100,0 %
Projektovanie enviromentálnych výrobných systémov - zadanie
100,0 %
Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia
100,0 %
Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov
100,0 %
Systém pre podporu riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
100,0 %
Projektovanie výrobných systémov projekt organizácie výroby Zvolenského strojárskeho produktu Vozík so schodíkmi
100,0 %
Riešenie vybranej dopravnej úlohy vo firme Ivanko Slovakia, s.r.o. „Riešiteľom – MS Excel“
100,0 %
Stratégia rozvoja mestskej časti Nad Jazerom - regionálna ekonomika a politika
100,0 %
Údržba strojného parku v lome Vechec (Práca prezentuje údržbu strojného parku v lome Vechec, ktorý sa zaoberá ťažbou kameňa.)
100,0 %
Modelovanie kognitívnych procesov so zameraním na videnie
100,0 %
Ekonomická štatistika - súhrn z ekonomickej štatistiky, väčšina potrebných informácií pre skúšku a predmet
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: