Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 325 | Str. 1 / 67


Uni / Názov projektu Kvalita
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0 %
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0 %
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0 %
Svetové zdroje drevnej suroviny - Analýza zdrojov drevnej suroviny na Novom Zélande
100,0 %
Semestrálny projekt z predmetu Martketingové stratégie - Aqualand BB
100,0 %
Stanovenie produktov termickej degradácie a horenia dreva a drevných kompozitov
100,0 %
Stroje a zariadenia pre obrábanie vysokotlakovým prúdom vody
100,0 %
Využitie neuronových sietí na hodnotenie spoľahlivosti technických systémov
100,0 %
Skriptá z predmetu Fytocenológia a lesnícka typológia
100,0 %
Organizácia manažérskej práce - Víkendový pobyt spojený s kurzom plávania
99,7 %
Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia
99,7 %
Sanácia, reštrukturalizácia, konkurz a likvidácia podniku
99,7 %
Montáž a oživenie laboratórnej zostavy fy MAXON
99,5 %
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5 %
Hodnotenie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 v SES a.s., Tlmače.
99,4 %
Motivácia zamestnancov (Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov)
99,3 %
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2 %
Hodnotenie kvality povrchovej vrstvy plochy vyrobenej technológiou elektroerozívneho obrábania
99,2 %
Dlhodobý majetok - účtovné a daňové obdobie
98,9 %
Otázky k skúške z predmetu - Základy lesníctva
98,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: