Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 951 | Str. 1 / 48


Uni / Názov projektu Kvalita
Novinárske dielo spisovateľa, učiteľa, novinára a vydavateľa Daniela Gabriela Licharda
100,0 %
Semestrálna práca zo základov počítačov - Svet harddiskov
100,0 %
Prví priekopníci, prvé filmové skupiny - dejiny filmu II.
100,0 %
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana ako catch-all party
100,0 %
Postoje k homosexualite, homosexuálovia v role rodičov
99,9 %
Komparatívna analýza Slovenskej republiky a Českej republiky v oblasti poľnohospodárstva
99,5 %
Projekt periodika Senior (Bakalárska práca)
98,9 %
Študijný odbor politológia na slovenských vysokých školách
98,5 %
Poruchy stravovania (obezita, bulímia, anorexia)
98,4 %
Porovnanie zhodnotenie a výber najlepšieho CMS systému na vytvorenie webovej prezentácie.
98,2 %
Novinárske dielo Ladislava Novomeského
98,0 %
Teoretické vymedzenie krízy a krízovej intervencie - špecifiká komunikácie s klientom v kríze
97,9 %
Mediálna manipulácia ako spôsob vytvárania verejnej mienky na príklade Slovenska
97,5 %
Podstata marketingovej koncepcie a jej základné kategórie
97,4 %
Životopis Johna Miltona (so zvláštnym zreteľom na
97,4 %
Nové trendy v dištančnom a celoživotnom vzdelávaní
97,3 %
Dejiny žurnalistiky na Slovensku
97,2 %
Postklasický film a jeho tendencie
97,1 %
Tvarová psychológia - Geštalt psychológia
96,9 %
Techniky mediálnej manipulácie
96,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: