Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 164 | Str. 1 / 109


Uni / Názov projektu Kvalita
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0 %
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0 %
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0 %
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0 %
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0 %
Metódy skúmania nákupného správania vo vybranej obchodnej jednotke
100,0 %
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0 %
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0 %
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0 %
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0 %
Spotrebné dane (spotrebné dane a ich správa, delenie spotrebných daní...)
100,0 %
Informačný systém Patricie pre cestovné kancelárie
100,0 %
Prostitúcia a iné sexuálne deviácie (história, príčiny, druhy, riešenie, prevencia...)
100,0 %
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0 %
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0 %
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0 %
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0 %
Využitie psychomotorických hier u detí s poruchami učenia a správania
100,0 %
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0 %
Distribučné systémy a logistika (Distribučné kanály, ich funkcie a klasifikácia, Projektovanie distribučného kanála...)
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: