Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 767 | Str. 1 / 89


Uni / Názov projektu Kvalita
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0 %
Strategické plánovanie - jeho aplikácia v spoločnosti Slovenské elektrárne
100,0 %
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0 %
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0 %
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0 %
Bolesť - všeobecná definícia, typy bolesti, analgetiká
100,0 %
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0 %
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0 %
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0 %
Cytológia náuka o bunkách - stavba buniek, rozmnožovanie buniek, štruktúra DNA a prepis genetickej informácie
100,0 %
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0 %
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0 %
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0 %
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0 %
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0 %
Etika a internetové média (Definícia pojmov, Špecifiká internetového publikovania, Etické problémy v internetových médiách, Etika tradičných médií v čase internetu)
100,0 %
Analýza personálnej práce vo veľkej organizácii
99,5 %
Prípadová štúdia v spoločnosti Apple (Konkurenčné analýzy a stratégie)
99,4 %
Konkurenčná stratégia spoločnosti Plastos s.r.o.
99,2 %
Banková sústava vybraných bánk v meste Martin
99,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: