Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 805 | Str. 1 / 91


Uni / Názov projektu Kvalita
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0 %
Metafora v zábavných reláciách (Bakalárska práca, Učiteľstvo akademických predmetov, špecializácia: anglický jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra)
100,0 %
Súboj svetových mien o dominanciu na finančnom trhu - Euro vs. Dolár
100,0 %
Daňové raje (Charakteristika, klasifikácia a špecializácia daňových rajov...)
100,0 %
Rakúsky román pre deti a mládež po roku 1945 - diplomová práca v nemeckom jazyku
100,0 %
Vplyv strečingu na kĺbovú pohyblivosť zápasníkov - mladších žiakov
100,0 %
Spotrebiteľ - hračka v rukách predajcov (Reklamácie, Poctivosť predaja a poskytovania služieb...)
100,0 %
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0 %
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0 %
Bolesť - všeobecná definícia, typy bolesti, analgetiká
100,0 %
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0 %
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0 %
Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia
100,0 %
Cytológia náuka o bunkách - stavba buniek, rozmnožovanie buniek, štruktúra DNA a prepis genetickej informácie
100,0 %
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0 %
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0 %
Personálny manažment (jeho podstata, základné funkcie...)
100,0 %
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0 %
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0 %
Etika a internetové média (Definícia pojmov, Špecifiká internetového publikovania, Etické problémy v internetových médiách, Etika tradičných médií v čase internetu)
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: