Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 787 | Str. 2 / 90


Uni / Názov projektu Kvalita
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0 %
Rakúsky román pre deti a mládež po roku 1945 - diplomová práca v nemeckom jazyku
100,0 %
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0 %
Analýza personálnej práce vo veľkej organizácii
99,5 %
Prípadová štúdia v spoločnosti Apple (Konkurenčné analýzy a stratégie)
99,4 %
Banková sústava vybraných bánk v meste Martin
99,2 %
Význam biomechaniky vo forenznej antropológii
99,2 %
Konkurenčná stratégia spoločnosti Plastos s.r.o.
99,2 %
Vplyv životných príbehov na výber povolania a najvyššie dosiahnuté postavenie
99,1 %
Záujmové vzdelávanie a občianske vzdelávanie
99,1 %
Trendy pri uplatňovaní konkurenčných stratégií - teória a prax
99,0 %
Prevencia proti rasizmu a diskriminácií v školských zariadeniach aj mimo nich
99,0 %
Charakteristika Porterovho modelu piatich konkurenčných síl
99,0 %
Význam a uplatnenie strategického myslenia v manažmente
99,0 %
Založenie fiktívnej firmy GREAT Mobile a.s.
98,9 %
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9 %
Charakteristické črty európskeho manažmentu a jeho porovnanie s japonským a americkým manažmentom
98,7 %
3D vizualizácia seizmických vlnových polí
98,6 %
Revolúcia 1848/49 v habsburskej monarchii
98,6 %
Semestrálna práca z lekárskej biofyziky
98,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: