Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 121 | Str. 1 / 107


Uni / Názov projektu Kvalita
Faktory ovplyvňujúce zákaznika pri kúpe automobilu (Metodológia výskumu)
100,0 %
Analýza multivariačních dat v taxonomii (fenetické metody): Karol Marhold a Jan Suda
100,0 %
Úrazy a pády - Výskyt úrazovosti vzhľadom na jednotlivé orgány ľudského tela, Rany a krvácanie, Poranenia hlavy a mozgu, Poranenia končatín
100,0 %
Itinerár tuzemského autokarového poznávacieho zájazdu na trase: Nemecko - Berlín
100,0 %
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0 %
Hospodárska politika Európskej Únie - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ)
100,0 %
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0 %
New York - Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít
100,0 %
Staroba a voľný čas (Starnutie, Voľný čas, Inštitucionálna starostlivosť o starých ľudí)
100,0 %
Geopolitický vplyv Číny na svet a svetovú ekonomiku
100,0 %
Prijímanie, adaptácia a rozmiestňovanie pracovníkov
100,0 %
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnou leukémiou v terminálnom štádiu
100,0 %
Kulty a sekty - charakteristika, nábor, manipulácia...
100,0 %
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu
100,0 %
Metodológia a metódy sociálneho výskumu - prednášky
100,0 %
Formovanie jazykovej štruktúry kultúrnej slovenčiny v 11. až 15. storočí
100,0 %
Vývoj ekonomiky štátneho fondu rozvoja bývania v rokoch 2001 - 2004
99,8 %
Podnikateľský plán k predmetu Operačný manažment
99,7 %
Motivácia človeka v ťažkých životných situáciách
99,7 %
Finančné zaťaženie podnikateľských subjektov v Slovenskej republike
99,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: