Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 326 | Str. 1 / 167


Uni / Názov projektu Kvalita
Strategický manažment - vznik, definíca, vývoj až po súčasnosť
100,0 %
Analýza nákladov a tržieb v nepravidelnej osobnej doprave v podniku SAD
100,0 %
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0 %
Vyšetrovanie chromatickej disperzie optických vlákien
100,0 %
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0 %
Moderné elektronické zabezpečovacie systémy proti odcudzeniu vozidiel
100,0 %
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0 %
Elektrotechnológia - skriptá (ÚVOD DO ELEKTROTECHNOLÓGIE, KVALITA VÝROBKOV A SLUŽIEB, ZLEPŠOVANIE PROCESOV...)
100,0 %
Možnosti a trendy vývoja informačnych systémov v cestnej doprave
100,0 %
Analýza potrieb a požiadaviek užívateľov vybraných služieb na trhu elektronických komunikácií
100,0 %
Rómska kultúra (pôvod, história a kultúra Rómov, vývoj rómskeho jazyka)
100,0 %
Poistenie v cestnej doprave (praktická časť odbornej zložky)
100,0 %
Projektovanie vybraných manažérskych činností v podnikateľskom subjekte
100,0 %
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0 %
Zhodnotenie odpisovania a obnovy dlhodobého majetku podniku
100,0 %
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0 %
Zbierka úloh z fyziky - Quido Jackuliak a kolektív - Žilinská univerzita 2002
100,0 %
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0 %
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0 %
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: