Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 258 | Str. 1 / 163


Uni / Názov projektu Kvalita
Strategický manažment - vznik, definíca, vývoj až po súčasnosť
100,0 %
Analýza nákladov a tržieb v nepravidelnej osobnej doprave v podniku SAD
100,0 %
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0 %
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0 %
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0 %
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0 %
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0 %
Možnosti a trendy vývoja informačnych systémov v cestnej doprave
100,0 %
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0 %
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0 %
Rómska kultúra (pôvod, história a kultúra Rómov, vývoj rómskeho jazyka)
100,0 %
Poistenie v cestnej doprave (praktická časť odbornej zložky)
100,0 %
Projektovanie vybraných manažérskych činností v podnikateľskom subjekte
100,0 %
Systém riadenia a sposob motivovania T. Baťu a F. W. Taylora
100,0 %
Zhodnotenie odpisovania a obnovy dlhodobého majetku podniku
100,0 %
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0 %
Zbierka úloh z fyziky - Quido Jackuliak a kolektív - Žilinská univerzita 2002
100,0 %
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0 %
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0 %
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: