Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 529 | Str. 1 / 27


Uni / Názov projektu Kvalita
Regionálna ekonómia a rozvoj - Audit zdrojov obce Ťahanovce
100,0 %
Prenos látky medzi zložkami bezmála dotykových dvojhviezd
100,0 %
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0 %
Počítačové siete (Prevádzka počítačov v praxi, Architektúra, návrh a realizácia sietí, Úvod do operačných systémov...)
100,0 %
Zoológia I. - Bezchordáty (Ríša Animalia - živočíchy)
100,0 %
Molekulová biológia - Vysokoškolské učebné texty - Eva Mišúrová a Peter Solár
100,0 %
Základy ekonómie a ekonomiky (študijný materiál na skúšku)
100,0 %
Diplomatický protokol - poslanie a význam diplomatického protokolu
98,9 %
Patofyziológia cievnej mozgovej príhody
97,3 %
Commentary on Advisory Opinion of 22 July 2010 of the International Court of Justice on the question: “Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutio
96,9 %
Agresivita (seminárna práca + výskum)
96,8 %
Hodnotenie vybraných žurnalistických žánrov
96,6 %
Belgicko - seminárna práca
96,3 %
Funkční histologie (Buňka, Obecná histologie - tkáně, Tkáň epitelová...)
95,8 %
Motivácia (motivačné faktory, teórie) - Základy manažmentu
95,7 %
Komparácia dvoch tematicky rovnakých správ metódou funkčnej morfologickej analýzy
95,7 %
Vizualizácia času, účel a móda
95,3 %
Výchovné problémy v súčasnej spoločnosti - Drogová závislosť
94,8 %
Poruchy správania z pohľadu Adlerovskej individuálnej psychológie
94,7 %
Metódy výchovy a vzdelávania dospelých. Metódy sebavzdelávania dospelých.
93,1 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: