Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 181 | Str. 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita
Environmentálna politika a globálne problémy vo svete
100,0 %
Spolupráca záchrannej zdravotnej služby a hasičského zboru
100,0 %
Architektonické - staviteľské slohy, obdobia, hlavné znaky, charakteristika
98,1 %
Makroekonómia - Bankový systém SR
97,3 %
Detektívna a pátracia činnosť
96,8 %
Zdroje financovania majetku podniku
96,4 %
Výdavky samosprávnych krajov ČR
96,0 %
Medziosobnostná komunikácia v podniku
95,9 %
BOZP - Seminárna práca
94,7 %
Otázky z kriminalistiky na záverečné skúšky Bc.
94,2 %
Plánovanie a prognostika - 47 vypracovaných otázok
92,7 %
Vypracovanie otázok z predmetu Riadenie bezpečnostných systémov
92,3 %
Projektovanie bezpečnostných systémov - poznámky z prednášky
92,3 %
Riadenie bezpečnostných systémov - štátnicové otázky
92,3 %
Prezentácia Enviromentálne manažérstvo
91,8 %
Poznámky z Manažérskej psychlógie a sociológie
91,7 %
Dejiny sociológie - predmet Manažérska komunikácia
90,9 %
Súkromné bezpečnostné služby v Poľsku (právna úprava, podmienky činnosti)
90,7 %
Seminárna práca - bezpečnosť
90,6 %
International terrorism and related concepts
90,6 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: